Nadawcą programu pod nazwą "KSTV Info" jest Grupa Kewin Sobczak S.A. z siedzibą w Czerwionce-Leszczynach

 

ul. Juliusza Słowackiego 5
44-230 Czerwionka-Leszczyny
www.kstv2021.refy.pl

 

Numer koncesji: 171/K/2022-T


Dane kontaktowe:
Grupa Kewin Sobczak S.A.
ul. Parkowa 9,
44-230 Czerwionka-Leszczyny
e-mail: ka@czerwionka-leszczyny.com.pl
tel: +48 32 42 959 11

 

 

 

Ogranem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji jest Krakowa
Rada Radiofonii i Telewizji.

 

Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9
01-015 Warszawa
tel. (22) 597-30-00
www.krrit.gov.pl

 

 

 

Nadawca podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Skład Zarządu Grupy Kewin Sobczak S.A.:
1. Beata Zich
2. Wiesław Janiszewski
3. Andrzej Raudner
4. Grzegorz Wolnik
5. Aleksandra Chudzik
6. Justyna Domżoł

 

Skład Rady Nadzorczej Grupy Kewin Sobczak S.A.:
1. Agnieszka Nowak
2. Zbigniew Wojtyło
3. Adam Stefanik

 

Jedynym akcjonariuszem Grupy Kewin Sobczak S.A. jest spółka Polish Television
Holding B.V. z siedzibą statutową w Amsterdamie.

 

Beneficjentami rzeczywistymi Grupa Kewin Sobczak S.A. ujawnionymi w Centralnym
Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych są członkowie Zarządu
Grupy Kewin Sobczak S.A., tj.

 

1. Beata Zich
2. Wiesław Janiszewski
3. Andrzej Raudner
4. Grzegorz Wolnik
5. Aleksandra Chudzik
6. Justyna Domżoł

 

Wpis Grupa Kewin Sobczak S.A. w Centralnym Rejestrze Beneficjentów
Rzeczywistych jest dostępny na stronie:
https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/wyszukaj

 

Lista wszystkich dostarczanych przez Grupa Kewin Sobczak S.A. i podmioty
wchodzące w skład tej samej grupy kapitałowej usług medialnych,
platform udostępniania wideo oraz wydawanych dzienników lub
czasopism – pobierz

© 2013-2023 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl